Zgłoszenia i opłaty

Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej STS-TIMING.

Termin zgłoszeń upływa 6.09.2019 roku (dotyczy opcji z pakietami startowymi) oraz do 1.10.2019 (dotyczy opcji bez pakietów startowych) lub po wyczerpaniu limitu zgłoszeń opłaconych w ilości 1500.

Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty i zgłoszeń

 • od 1.04.2019 do 6.09.2019
  • Opłata w wysokości 50,00 zł (numer startowy)
  • Opłata 90,00 zł – (pakiet startowy wraz torbą, buff’em i czapką)
 • W terminie od 7.09.2019 do 1.10 2019
  • Opłata w wysokości 70,00 zł (numer startowy)

Każdy biegacz, po zarejestrowaniu musi dokonać przelewu na konto wskazane w regulaminie z tytułem również w nim wskazanym.

Tak. Po zapisaniu się, każdy biegacz otrzymuje e-mailem informację, że opłatę startową należy wnieść w ciągu 7 dni od chwili zapisu.

System automatycznie nadaje z puli numerów pierwszy wolny numer tuż po zaksięgowaniu opłaty startowej. Oficjalna lista startowa wraz z numerami i publikowana jest na 7 dni przed półmaratonem.

Nie. Zgodnie z regulaminem, opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika oraz inne imprezy organizowane przez Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe oraz Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.

Skontaktuj się z Biurem Półmaratonu telefonicznie 61 29 21 485 lub e-mailowo: kontakt@sportoweszamotuly.pl

Nie. Z opłaty startowej zwolnione są wyłącznie osoby, ujęte w zapisach regulaminowych tj. "Prawo bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 6.09.2019 mają: zawodnicy, którzy zajęli w klasyfikacji generalnej miejsca I-III oraz I miejsce w kategoriach".

Nie. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową. Chip do pomiaru czasu jest jednorazowy i podlega zwrotowi.

Tak. Limit wynosi 1500 zgłoszeń na półmaraton, 300 zgłoszeń na bieg rodzinny. Po przekroczeniu tej liczby, dalsze zgłoszenia nie są przyjmowane.

Pakiet startowy można odebrać w biurze zawodów, które w dniach 5 i 6  października, które mieści się w hali Wacław przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach.
Biuro zawodów czynne jest w następujących dniach i godzinach:

5.10.2019
15:00-20:00 Wydawanie pakietów startowych ( Hala Wacław, Sportowa 6)
6.10.2019
7:30-9:00 Wydawanie pakietów IX Samsung Biegu Rodzinnego ( Hala Wacław, Sportowa 6)
7:30-10:45 Wydawanie pakietów IX Szamotuły Samsung Półmaraton ( Hala Wacław, Sportowa 6)

Tak. W dniu biegu biuro zawodów jest czynne od 7:30:00 do 10:45.

Należy posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Jeżeli nie możesz osobiście odebrać pakietu, osoba przez Ciebie wyznaczona musi posiadać podpisaną przez Ciebie zgodę startu na własną odpowiedzialność oraz przekazać organizatorowi pisemną zgodę na odbiór twojego pakietu z danymi takimi jak imię, nazwisko, adres, pesel twój oraz osoby, która odbiera pakiet – niezbędny dokument znajdziecie na naszej stronie.

 1. Pakiet startowy w cenie 50,00 zł zawiera: numer startowy, agrafki, worek do depozytu.
 2. Pakiet startowy w cenie 90,00 zł zawiera numer startowy, agrafki, worek do depozytu, czapkę, buff, torbę.

Noclegi

Nie.

Nie. Płatne noclegi rezerwować należy samodzielnie. Rekomendowane miejsce to Hostel Wacław oraz  Hotel Maraton przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach, które znajdują się przy starcie.

Start i trasa

9:30 Start IX Samsung Biegu Rodzinnego na dystansie 800 m (nawrót przy sklepie Żabka)
9:50 Start III Samsung Charity Run na dystansie 4,2 km
11:00 Start IX Szamotuły Samsung Półmaraton

Na ul. Sportowej 6.

Pacemaker to osoba, która od startu do mety prowadzi bieg (najczęściej jednym tempem) na określony czas. Zadaniem pacemakerów jest pomoc wszystkim chętnym zawodnikom w dotarciu do mety w zamierzonym czasie.

Pacemakerzy będą posiadać na plecach charakterystyczne flagi z czasami, na które będą prowadzić uczestników.

Szatnie zlokalizowane są w hali Wacław oraz Pływalni Maraton przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach.

Limit czasu na pokonanie półmaratonu wynosi 3 godziny. Trasa półmaratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 14:00. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem z napisem „Koniec półmaratonu”.

Chip mocujemy poniżej kostki, na sznurowadle buta.

Na piersiach przypięty do koszulki, za pomocą agrafek. Organizator nie wyraża zgody na start osoby z numerem startowym przypisanym do innego biegacza.

Nie.

Trasę biegu znajdziecie na naszej stronie samsunghalfmarathon.com

Jeśli widzisz zawodnika, który się przewrócił lub leży przy trasie, zatrzymaj się i zapytaj, czy nie potrzebuje pomocy. Jeśli tak, zostań przy nim i wezwij pomoc. Na każdym kilometrze znajduje  znajduje się pomoc medyczna, a dodatkowo na trasie biegu porusza się karetka. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nie bój się udzielić pierwszej pomocy!

Woda, napój izotoniczny oraz cukier.

Punkty odżywcze będą znajdowały się co około 5 km. Stoły na punktach odżywczych rozstawione są w kolejności:

 • pierwszy –woda,
 • drugi – napój izotoniczny,
 • trzeci – cukier.

Na trasie oznaczony jest każdy kilometr oznakowaniem pionowym.

Nie.

Meta i wyniki

Wyniki maratonu zamieszczane są na stronie samsunghalfmarathon.com
Nieoficjalne wyniki maratonu zamieszczone są w ciągu doby od zakończenia biegu.
Oficjalny komunikat końcowy, przygotowywany jest po uzyskaniu protokołu do 30 dni od dnia ukończenia biegu.

Tak, każdy zawodnik na podstawie  wyrywki z numeru startowego otrzymuje: po przekroczeniu linii mety: wodę, owoce, ciepły posiłek oraz herbatę, w miasteczku półmaratonu na stadionie przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach.

Tak. Każdy zawodnik może skorzystać z pryszniców zlokalizowanych w Hali Wacław oraz Pływalni Maraton znajdującej się w kompleksie Centrum Maraton Hotel & Sport.

Nie.

Tak, każda osoba, która w formularzu zgłoszeniowym poda numer telefonu komórkowego, otrzymuje swój wynik SMS-em.

Nie.

Tak.

Tak. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podatek odprowadza organizator.

Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest wypełnienie i dostarczenie do biura organizatora niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Nagrody będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką).

Tak, każdy zawodnik na trasie biegu objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Nagrody finansowe przyznawane są zgodnie z regulaminem. Nagrody rzeczowy otrzymują zawodnicy, którzy uplasują się na miejscach podanych przez organizatora w dniu biegu.

Najprostszą metodą jest przesłanie maila na adres: kontakt@sportoweszamotuly.pl. Czytamy każdą wiadomość, śledzimy nadsyłane opinie, każdy pomysł jest dla nas cenny. Ewentualne protesty i skargi rozpatrujemy w ciągu 3 dni.

Nie. Zgodnie z regulaminem, prawo startu mają osoby, które do dnia 6 października 2019 roku ukończą 18 lat.

Nie. Każdy z zawodników zobowiązany jest do podpisania zgody na udział w półmaratonie na własną odpowiedzialność. Niemniej sugerujemy przeprowadzić badania lekarskie przed udziałem
w półmaratonie. Badajcie się dla siebie bo zdrowie jest najważniejsze!!!

To czas mierzony od strzału startera do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika.

To czas mierzony od chwili minięcia linii startu do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika.

Tak, każdy zawodnik otrzyma imienny numer startowy.

Chip to urządzenie elektroniczne służące do pomiaru czasu, mocowane do sznurowadła buta biegacza. Pomiar czasu rozpoczyna się w momencie przebiegnięcia linii startu, a kończy z chwilą przebiegnięcia linii mety. W kluczowych miejscach trasy rejestrowane są ponadto międzyczasy. Więcej informacji na ten temat, znajdziesz w dziale „Pomiar czasu”.